Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bluelink Krzysztof Zabawa danych zamieszczonych w formularzu w celu wysłania do mnie odpowiedzi drogą elektroniczną (podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust 1 pkt a).

Wyrażam zgodę na używanie przez Bluelink Krzysztof Zabawa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Bluelink Krzysztof Zabawa (ul. 11 listopada 31/17, 62-510 Konin). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielanie odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Każdy ma prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby możliwe było udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.


Dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Bluelink Krzysztof Zabawa, ul. 11 listopada 31/17, 62-510 Konin, VAT-UE: PL6651771612, REGON: 311559169