Kontakt


  Administratorem Twoich danych osobowych jest Bluelink Krzysztof Zabawa, z siedzibą w Woli Podłężnej, ul. Pigwowa 23, 62-510 Konin.

  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Bluelink Krzysztof Zabawa, ul. Pigwowa 23, 62-510 Wola Podłężna (Konin)
  VAT-UE: PL6651771612, REGON: 311559169